ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJKierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Szkodziński - specjalista chorób zakaźnych

Oddział Medycyny Paliatywnej świadczy wszechstronną, całodobową opiekę nad pacjentami cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Najczęściej są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się w terminalnym okresie życia.

Podczas hospitalizacji staramy się poprawiać jakość życia pacjenta poprzez:
  • zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości somatycznych,
  • pielęgnację chorego,
  • wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych,
  • stwarzanie godnych warunków w ostatnim etapie życia chorego.

Przeciwdziałamy osamotnieniu i ofiarujemy wsparcie duchowe przez całą dobę.

kontakt:
dyżurka pielęgniarek 857220 428
wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce