Oddział RehabilitacjiOddział Rehabilitacji SPZOZ a Sokółce powstał w 2002r.
Udziela świadczeń medycznych pacjentom wymagającym leczenia usprawniającego w warunkach szpitalnych.

Oddział prowadzi rehabilitację pacjentów:
  -po długotrwałym unieruchomieniu
  -po urazach kończyn górnych i dolnych
  -po urazach kręgosłupa
  -po urazowych amputacjach kończyn z przygotowaniem do zaprotezowania i nauką posługiwania się protezą
  -z uszkodzeniami i zaburzeniami układu nerwowego(po udarach mózgowych,urazach czaszkowo-mózgowych)
  -z dysunkcją narządu ruchu w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawow,kręgosłupa,RZS,ZZSK
Posiadana aparatura i sprzęt medyczny umożliwiają świadczenia zabiegów z zakresu:
  -fizykoterapii
  -kinezyterapii

Kierująca oddziałem: lek. med. Łucja Gieniusz-Jalali - specjalista rehabilitacji medycznej kontakt: (85) 7220 – 528

Na terenie SPZOZ w Sokółce funkcjonuje:

Zakład Rehabilitacji z Poradnią Rehabilitacji i działem zabiegowym.
Udzielamy świadczeń w zakresie:
  -schorzeń narządu ruchu,
  -schorzeń neurologicznych,onkologicznych
  -wad postawy i skolioz u dzieci
  -usprawniania po mastektomiach
  -wczesnej rehabilitacji noworodków i niemowląt
Proponujemy zabiegi lecznicze z zakresu:
  -fizykoterapii:
   1. elektrolecznictwo-galwanizacj ajonoforeza,prądy diadynamiezne,prądy interferencyj ne,prądy Traberta,Kotza,TENS
   2 .ultradżwiękijonoforeza
   3.leczenie polem magnetycznym-diatermia krótkofalowa,impulsowe pole niskiej częstotliwości
   4. światłolecznictwo-laser biostymulacyjny, Sollux
   5 .ciepłoleczrnctwo-okłady żelowe
   6 .hydroterapia-kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych,aquayibron,kąpiele perełkowo-ozonowe
   7 .masaż leczniczy
  -kinezyterapii:
   1. ćwiczenia-bierne,czynno-bierne,wspomagane,w odciążeniu,czynne wolne,z dawkowanym oporem,izometryczne
   2 .ćwiczenia bloczkowe
   3 .ćwiczenia manualne
   4.ćwiczenia wg metody McKenzie,PNF
   5 .terapia manualna


kontakt
  - gabinet lekarski (85) 7220 - 524 (423)
  - dział zabiegowy (85) 7220 – 456

wszystkie prawa zastrzeżone © Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce